Search This Blog

Sunday, February 08, 2009

Аквaдукт Скопје ... Akvadukt Skopje ... Aqueduct Skopje (Моја фото сторија 03.Април.2007)

Аквaдукт Скопје ... Akvadukt Skopje ... Aqueduct Skopje (Моја фото сторија 03.Април.2007)

0.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt0Large.jpg?t=1234128057

Секој кој не бил да го посети Аквадутпт во Скопје, пропуштил вистинско доживување ... можност да се осети духот на минатото ...

читај повеќе »

1.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt1Large.jpg?t=1234128626

Почетокот, сега се вели дека се 55 свода ... во изворите се спомнуваат дури 200 ... при сондажното истражување на локалитетот на САД Амбасада - близу близу до Бензинската пумпа на Макпетрол се пронјдени делови од два свода на Аквадуктот ... тоа е во близина на Мустафа Пашината Џамија ... се вели дека таму некаде завршувал аквадуктот и отаму се распоредувала водата во многуте анови, бањи и чешми низ старата чаршија ...

2.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt2Large.jpg?t=1234128697

Убаво се гледа колку малку треба да се среди холтикултурно околу Аквадуктот ... треба да се застами Градот и надлежните за градското зеленило ... сосе Општина Бутел ... досега не е кренат шутот околу објектот и просторот не е хортикултурно уреден ... Било проблем што не бил готов Гупот и Дупот за овој дел ??! ... зарем за чистење на шутот и садење на трева е потребна дозвола во ГУП и ДУП ...

Сетите се како изгледаше скопското Кале пред да се уреди холтикултурно и потоа ... беше уредено по иницијатива и донација на америчката амбасада ... за Аквадуктот сигурен сум дека Италијанската и Турската Амбасада се спремни да најдат спонзори за хортикултурно уредување ...

3.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt3Large.jpg?t=1234129254

Поглед кон Изворите на водата за кои се смета дека се во Скопска Црба Гора во

 • според англискиот археолог Артур Џон Еванс, е изворот "Лавовац" кај селото Глуха (Глувово) на планината Карадаг (Скопска Црна Гора)
 • според Светозар Томиќ, е изворот наречен "Лаоац" или "Лавовец," во селото Глуово или Глуво во Скопска Црна Гора
 • според Данило КОЦЕВСКИ селата Глуво и Бразда (под селото Бањани и црквата Свети Никита). Местото од каде што извирала водата се нарекувало Лаовец, а во турскиот период постоела и мала зградичка (каптажа) која го заштитувала изворот. Ако и денес поминете низ селата Бразда и Глуво, ќе забележите интересна хидрографија, рекички од кои некои се спојуваат и продолжуваат долу, кон низината.
 • според Надежда Катаниќ и инж. Милан Гојковиќ се протега во должина од околу 7,5 км од Бразда до Касарната,

4.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt4Large.jpg?t=1234129812

5.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt5Large.jpg?t=1234129838

6.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt6Large.jpg?t=1234129880

Околу аквадуктот сеуште се сее жито ... очито е дека не се расчистени имотно правните односи ...

7.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt7Large.jpg?t=1234129946

8.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt8Large.jpg?t=1234129986

Има и заградени приватни ниви ...

9.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt9Small.jpg?t=1234130032

10.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt10Large.jpg?t=1234130082

11.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt11Large.jpg?t=1234133026

12.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt12Large.jpg?t=1234133053

Пресек на цевководот ... чинам дека ова е една варијанта која многупати се менувала ... но фито пресекот на цевката е отприлика 25 сантиметри ...

13.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt13Large.jpg?t=1234133197

14.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt14Large.jpg?t=1234133254

15.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt15Large.jpg?t=1234133284

16.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt16Large.jpg?t=1234133310

17.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt17Large.jpg?t=1234133334

18.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt18Large.jpg?t=1234133359

19.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt19Large.jpg?t=1234133387

Сериозно оштетување на еден од столбовите кај барата која е во должина од 5 до 6 свода ...

20.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt20Large.jpg?t=1234134443

21.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt21Large.jpg?t=1234134466

22.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt22Large.jpg?t=1234134493

23.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt23Large.jpg?t=1234134520

24.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt24Large.jpg?t=1234134552

25.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt25Large.jpg?t=1234134580

26.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt26Large.jpg?t=1234134606

Крајот на Аквадуктот некојпат завршувал со некаква чешма/мрамор ... место каде вообичаено се пои стока и полни вода за пиење ...

27.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt27Large.jpg?t=1234134729

28.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt28Large.jpg?t=1234134754

Овој дел на Аквадуктот е вклештен во Касарната Илинден, бивша Маршал Тито - најголемата МК касарна, која сега се планира тотално да се напушти ... прпсторот да се претнамени во станбено зона по идеја на владата ... јас се залагам од Касарната Илинден да се направи Универзитетски Град ... ги има повеќето потребни сместувачки и училнички капацитети - како и спортски терени ...

29.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt29Large.jpg?t=1234135030

30.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt30Large.jpg?t=1234135055

31.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt31Large.jpg?t=1234135081

Неколкуте сводови кои по земјотресот тотално се обновени ...

32.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt32Large.jpg?t=1234135179

Тука е сега и течението на Серава, која природно не течела тука ... по земјотресот од коритото на реката Серава, кое по природен пат одело преку Топанско Поле, Чаир, Бит Пазар за дасе влевала во Вардар, кај Новиот мост, близу хотелот Скопје, сега Холидеј Ин.

 • Изворите на Серава се наоѓаат на скопското подрачје, односно на југозападните падини на Скопска Црна Гора. Но, тоа не е еден извор, туку дури пет.
 • Најполноводна е Побушка река чии извори се и најдалеку во планината, а потоа минува крај селото Побожје.
 • На исток од неа е рекичката Турчевска,
 • а уште понаисток Љубанска рака, во која се влева Мала Река, во самото село Љубанци,
 • а некаде под селото се соединуваат сите наброени реки и така ја сочинуваат Радишка река, така наречена зашто подолу минува низ селото Радишани.
 • Овој букет од планински рекички ќе го надополни уште една мала река, а тоа е Љуботенска река, која минува низ истоименото село.
 • Не многу по напуштањето на селото Радишани и неговата клисура, Радишка река ќе навлезе во рамното и плодно бутелско поле, ќе го промени името во Серава и така, сечејќи го уште и Топанско поле и Скопје, се влевала во Вардар, кај Новиот мост, близу хотелот Скопје, сега Холидеј Ин.

33.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt33Large.jpg?t=1234135680

34.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt34Large.jpg?t=1234135705

35.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt35Large.jpg?t=1234135728

36.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt36Large.jpg?t=1234135754

37.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt37Large.jpg?t=1234135798

38.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt38Large.jpg?t=1234135827

39.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Akvadukt39Large.jpg?t=1234135855

Линкови до мои досегашни написи за Аквадуктот во Скопје:

 1. Аквaдукт Скопје ... Akvadukt Skopje ... Aqueduct Skopje ... 8 Февруари, 2009 - 14:45
 2. Касарната Илинден - нов станбен комплекс ... повторно кавга Град - Влада ... 20 Септември, 2008 - 11:13
 3. Дигитализација на националното наследство ... декември 18, 2007
 4. Серава ... ке се исчисти ... ке добие пешачка патека ... 17 Декември, 2007 - 11:14
 5. СЛОВЕНЕЧКА ... конечно ... 11 Октомври, 2007 - 14:32
 6. ВОДОВОД СКОПЈЕ ... 6 Јули, 2007 - 10:00
 7. ИЗВОР - на питка вода во Скупи ... 5 Јули, 2007 - 09:59
 8. АКВАДУКТ - Aqueduct ... како да го пронајдеш ... мај 09, 2007
 9. АКВАДУКТ - негрижа на надлежните (Фото досие “Бара“ ...)... 7 Мај, 2007 - 16:50
 10. Аквадукт & Синтезис ... 5 Мај, 2007 - 21:11
 11. СИНТЕЗИС - афирмативни концерти ... 3 Мај, 2007 - 22:35
 12. СЛОВЕНЕЧКА - кратка историја за нејзината долга изградба ... 24 Април, 2007 - 04:29

No comments:

Blog Archive

Site Meter