Search This Blog

Thursday, February 12, 2009

И веронауката веројатно ке падне на Уставен суд ...

Поделеноста на Црквата и Државата е Уставен принцип ... на барање на ЛДП Уставниот суд го зеде во постапка преиспитувањето на член 26 од Законот за основно образование донесен 2008 година, односно на одредбата со која се предвидува во основните училишта да може да се остварува и верско образование како изборен предмет ...

читај повеќе »

  • Поведувањето на постапката е мотивирано од член 19 и амандман 7 на Уставот, каде што е наведено дека верските заедници и религиозните групи се одвоени од државата.
  • Со оглед на тоа што законската одредба предвидува во државно-образовните установи да се остварува и верско образование, таквата законска одредба го доведува во прашање уставното определување за одвоеност на државата од религијата, поради што Судот поведе постапка.

Веќе неколку пати повторувам дека никој не и е крив на владата што без консултанска проверка - дали некој закон е во согласност со уставот или не, носи закони кои потоа паѓаат на Уставен суд ...

  1. Кампањата “Трето дете“ - влегува во процедура на преиспитување пред Уставниот суд на РМ ... 22 Јануари, 2009
  2. И стимулацијата за трето дете е можен неуставен закон/пропис/мерка ... 24 Декември, 2008
  3. Патриотските фискални - паднаа на Уставен ... 17 Декември, 2008
  4. Патриотите на Уставен ... 30 Октомври, 2008
  5. Уставниот суд работи - ама касни со предметите ... Волан и другите, беа во право - Министерството за финасии згреши ... 8 Октомври, 2008

1 comment:

Развигор said...

Предлог Веропоука наместо веронаука + нешто за тоа дека едно е да информираш, а друго да спроведуваш религиозни ритуали во јавни институции.

Упс, не е само во училиштата:

Десекуларизација: МВР има светец!?

Blog Archive

Site Meter