Search This Blog

Monday, February 09, 2009

Технички за новите возила на две години ...

Технички преглед на нови возила до 8 години се втши на секои две години .. вака е предвидено со Заонот за возила - донесен минатата година ... „Службен весник на РМ“ број 140 од 6 ноември 2008 год. ... но регистрацијата се прави секоја година, како и обавезното осигурување ...

читај повеќе »

Заштедата е по 800 денари ... толку кошта техничкиот преглед ... во имплементацијата на ова решение од законот се појавуваат недоразбирања ... демек немало подзаконски акти ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter