Search This Blog

Wednesday, September 22, 2010

Државен рекет

Во услови на огроман сиромаштија и невработеност, на изолација од ЕУ – државата тренира строгоќа врз својот народ. Врз кого, ако не токму врз сиромаштијата и невработените. Тие се најбројни. На сите врати труби дека своите пари од народот ке ги утерува со присилна наплата. ОК – не е тоа новост, така се справуваат со наплатата повеќето држави во светот. Данокот мора да се плати. Но се ли се среди, па присилната наплата кон државата да се средува. Гледам “падна“ невработеноста, се “профелионализира“ администрацијата и драстично се “намали“ … пораснаа платите и пензиите …

Saturday, September 18, 2010

Војо ќоше

Војо ќоше - мој производ, негова идеја и дизајн

Saturday, September 11, 2010

Ти ветив …

Ветив дека ке се грижам за децата
Едното е пред одбрана на магистерскиот
Другото веќе сви свое гнездо

Blog Archive

Site Meter