Search This Blog

Friday, July 15, 2016

Радикален Ислам ... Исламизација на Европа

Современиот свет со својот начин на живеење е во глобална смисла е во “војна“ со Радикалниот Ислам. Ништо ново не кажав. Историјата е полна со глобални војни меѓу останатиот свет и Радиалниот Ислам. Сетете се на начинот на кој Радикалниот ислам се прошири од своите центри Мека и Медина кон светот. Со меч и терор се освајаше територијата и исламог глобално се ширеше кон Средноземјето и кон Европа. Европските држави одговорија со средновековните христијански војни за да справи со радикалзмот на дел од учењето на Исламот. Познати се крстоносните војни.

Исламот како верско учење е дел од религиозниот корпус на човекови права и тој не може да се забрани во целост. Но со Радикалниот Ислам светот мора да се бори како што се бори со секоја заразна болест. Радикалниот Ислам не е здрав ни за самите муслимани а секако не е здрав за останатире религии и особено со современиот концеп на глобалниот начин на живеење.

Глобалната војна со Радикалниот Ислам никојпат не е престаната само до скоро немаше глобален фронт против оваа “заразна болест“.

Светскиот полицаец долго време го користеше Радикалниот Ислам за своја борба против глобалната сила каква беше СССР. Заговарани се и финасирани многу од војнтите каде СССР се ослабнуваше. Во Европа Радикалниот Ислам се подржа во деловите на некогашна Југославија особено во Косово, Босна, делови од Македонија и делови од Србија каде живеат Муслимани. Светот се здружи да им помогне на овие “маченици“ и направи неколку локални граѓански војни во кои секојпат исламскиот елемент беше на мислост на ЕУ држави и САД. Крвави беа сценаријата во Босна. Војната во Косово демек се смири со бомнардирањето на Србија и Црна Гора. Се употребија експериментални бомби од кои се контаминира просторот и сите тука ке умираме со години како да доживејавме нуклеарна хаварија. Во Македонија 2001-ва се спроведе краткотрајна војна со долгорочни последици.

Нова цел на контаминирање со Радикален Исламизам се случува во полсените неколку години со специјалната војна која се спроведува на Радикалните исламисти со Европските држави. “Организирано“ се упатија реки од бегалци со муслиманска провиниенција во ЕУ државите - користејки го човековото право на избеглици на со војна зафатени области. Тие сега откако се инкорпорираа во ЕУ државите и ја искористиј подадената рака за помош - враќаат со Радикален Ислам.

ЕУ државите па и светот треба да се справат со начинот на справување на секоја заразна болест. Тоа е обележување на контамираните средини со Радикален Ислам и истребување на Радкалните Исламисти.

Ние на наште простори со векови живееме измешани со исламската вера. Но во последните дваесет триесет години Радикалниот Ислам се инфилтрира во обичните исламски верници и се осеќа контаминиацијата на Радикалниот Исламизам и во нашите простори. Мора да ги следиме новите мерки кои ке бидат донесени против Радикалниот Ислам - а таквите ке се донесат оној момент кога со тоа ке се согласат главните инструктори на Радикалниот Ислам кој доаѓаат од единствената светска супер сила... Интересен е начинот со кој со Радикалниот исламизам се справува Јапан.

Blog Archive

Site Meter