Search This Blog

Monday, August 05, 2013

Да го сонувас својот сон ... го сонував мојот сон


Сности рано утро ме пробуди горестината на ноќта и потребата да се испразни стомакот од изедената лубеница од вечерта.

Ретко паметам сон. Но сношти ово го запаметив бидејки бесе необичен. Сонував како го сонувам мојот сон. Имено чесо пати велам дека сакам да го зивеам мојот сон. Да го зивеам она што го сакам и за кое копнеам. Дека се трудам да ги остварувам моите сниста. Е овојпат се фатив дека тоа го правам дури и додека сонувам. Се фатив дека сонувам како го остварувам мојот сон ...
-  На сон ми доаѓа
-  СОН ВО БОЈА
-  Значи, така изгледа смртта ... ?! ... чуден сон ... некој велат
-  Нешто убаво – момент на среќа … Богатството на духот ...
-  Го сонував Тоше ...

Blog Archive

Site Meter