Search This Blog

Tuesday, March 18, 2014

ОПОМЕНА од УЈП - за плаќање на даночен долг по основ на ДДВ ... ИЗНОС 4.00 ден и тоа камата. Главен долг е 0.00 ден

ОПОМЕНА од УЈП - за плаќање на даночен долг по основ на ДДВ ... ИЗНОС 4.00 ден и тоа камата. Главен долг е 0.00 ден. ...

Blog Archive

Site Meter