Search This Blog

Tuesday, February 10, 2009

Делби ...

Овие денови во жижа се етничките смени во школите во Струга ...

читај повеќе »

Незнам што не зачудува ова ... тоа е рефлексија на Рамковна Македонија (концепт многу близок до федерација ... не во теорија тку во практика ...), каде едните попуштајки незнаат до каде да попуштат ... другите незнаат каде да застанат во своите барања ... тоа се пренесува/рефлектира на младите, на кои и така во тој период им врие крвта ... реагираат импулсивно и пренаглено ...

Делбите во Македонија по етничка линија одавна се почнати ... прашање е на време кога ке се помине во некоја нова фаза ... теророт на малцинството врз мнозинството е можеби единствен пример во современата историја на ЕУ ... која или не го разбира ова или не сака да го разбере ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter