Search This Blog

Tuesday, April 22, 2008

The Macedonian Tendency ...

Пишувајки го предходниот напис - Интервју со Дора Бакојани ... Mark Mardell's Euroblog ... BBC Blog Netwo ... Дали спорот за името Македонија е детска работа ... гуглајки по нетот налетав на еден сајт The Macedonian Tendency - An English language group blog for JOURNALISTS AND POLITICIANS to Macedonia, its politics, culture, history and its relation to other Balkan countries including: Greece, Bulgaria, Albania, Serbia and the former Yugoslavia. See "Contributors" for group blog members. ... просурфав низ него и најдов интересни линкови со извори на информации за денешните случувања во врска со Македонското прашање - кои се пишани низ блоговите на blogspot.com ...

- Greece and The Macedonian Question Today ...
- Greece and the Macedonian Question Yesterday ...
- How To Find News on Macedonia. ...

Ставете си ги во фејворт горните линкови за да видете како светот размислува за нашинот најголем моментален проблем ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter