Search This Blog

Tuesday, April 29, 2008

Вежбање стратегии ...

Непосредно пред празниците излезе некоја таканаречена нова “неформална група“ која преку свое соопштение се изјасни за потреба од поделба на балканот на две помали групи на земји ... на таканаречената “Јадранска група на земји“ (Хрватска, Црна Гора, Албанија и Македонија ...) под пресија вероатно на НАТО именувањето ... која демек побрзу се движи кон присоединувањето на ЕУ ... Хрватска 2010 ... Албанија 2011 и Македонија 2012 година ... и група на земји од таканаречен “Централен балкан“ ... кој поспоро се движи кон ЕУ ... Србија, Косово и Босна ...

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter