Search This Blog

Friday, April 18, 2008

ТелеКабел Интернет Пакети

ДОМАШНИ КОРИСНИЦИ
Брзина на download :
до 4096 Kbps
Брзина на upload
:
до 512 Kbps
Вклучен DOWNLOAD сообракај во претплатата
: 3000 MB
UPLOAD: Неограничен
Месечна претплата до 150 MB ВКУПЕН сообраќај: 0 ден.
Месечна претплата: 500 ден.
по надминување на 3000 MB DOWNLOAD
: 0,5 ден/MB
Максимална доплата: 1000 ден.
Брзина над 6 GB (вкупен сообраќај): 2048/512 Kbps
Брзина над 10 GB (вкупен сообраќај): 1024/256 Kbps
Основен БИЗНИС ПАКЕТ
Брзина на download :
до 4096 Kbps
Брзина на upload
:
до 512 Kbps
Вклучен сообракај во претплатата
: Неограничен
Месечна претплата до 150 MB ВКУПЕН сообраќај: 0 ден.
Месечна претплата: 1500 ден.
Брзина над 6 GB (вкупен сообраќај): 2048/512 Kbps
Брзина над 10 GB (вкупен сообраќај): 1024/256 Kbps
Дополнителен Бизнис ПАКЕТ
Брзина на download :
до 6144 Kbps
Брзина на upload
:
до 1024 Kbps
Вклучен сообракај во претплатата
: Неограничен
Месечна претплата до 150 MB ВКУПЕН сообраќај: 0 ден.
Месечна претплата: 3000 ден.
Брзина над 20GB (вкупен сообраќај): 4096/512 Kbps
Брзина над 40GB (вкупен сообраќај): 2048/256 Kbps
Брзина над 100GB (вкупен сообраќај): 1024/128 Kbps

Еве ја понудата и на ТелеКабел ... Едно време важеа за компанија која нуди најголеми брзини ... кај нив е карактеристика што како да немааат пакети за помалите корисници ... Е да цените се со ДДВ ... Моментално сум нивен корисник и како и секој просечен интернет корисник не сум задоволен ... варира брзината ... но морам да ги пофалам дека се стабилни и немаат чести прекини ... пу пу да не ги урочам ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter