Search This Blog

Wednesday, April 30, 2008

Демократизација на големите политички партии во Македонија ... Трета Опција ...

За да се демократизира Македонија мора да се случи предходно демократизација на двете најголеми политички партии во Македонија ...

Во МК политички услови досега имавме една “техничка влада “ Влада, сите други беа партијски ... Таа “експертсаката“ го поднесе фундаменталниот почеток на новата МК држава ... Покојниот Кљусев добар економски теоретичар ги направи основите на современа Македонија ... но Кљусев беше политички наивен со наивност на еден поет од неговата душа ... Кљусев не очекуваше дека политичките партии ке го бутнат - изгласувајки му недоверба ... Додуше имавме обид за полуекспертска влада на банкарот Хари Костов . Една од владите на Љубчо Георгиевски, беше и таканаречена Влада на широка коалиција произлезена по “воениот конфликт“ од 2001-та ...

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter