Search This Blog

Wednesday, April 30, 2008

Изборна програма на СДСМ ...

СДСМ во програмата која им била готова ке форслирале економски теми:
- борбата против невработеноста,
- инвестициите,
- справување со огромната скапотија,
- социјалните прашања,
- земјоделие,
- ќе се понудат решенија со кои ќе се подигне стандардот на граѓаните,
- ќе се врати средниот слој во Македонија,

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter