Search This Blog

Sunday, April 13, 2008

Алена - промоција ... фоктки и факти ...

Секогаш сум мислел дека една фотка вреди за десет страници текст ... и затоа да не пишувам многу - нека зборуваат фотките и фактите од промоцијата на Алена ... Фемгерила ... Рокси ... Ирена Цветковиќ ...

Сликата “http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/AlenarascerecenavokoriciLarge.jpg?t=1208027207” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.

- Alena promocija 1 - Alena rascerecena vo korici ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Alenapromocija2-Pismotoodprofesorot.jpg?t=1208027556

- Alena promocija 2 - Pismoto od profesorot ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Alenapromocija3-Golemintereszakniga.jpg?t=1208027629

- Alena promocija 3 - Golem interes za knigata ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Alenapromocija4-AlenableskaseLarge.jpg?t=1208027724

- Alena promocija 4 - Alena bleskase ...

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Alenapromocija5-PromotoriteLarge.jpg?t=1208027787

- Alena promocija 5 - Promotorite ...

За да ги видите преостанатите слики од фотосесијата кликнете тука т.е. на читај повеќе ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter