Search This Blog

Monday, April 07, 2008

СКОПЈЕ - панорами према Св.Богородица ... (пето продолжение ...)

СКОПЈЕ - панорами ... према Св.Богородица ...


Skopje panorama 55 Prema Sveta Bogorodica - so Skopska crna gora vo pozadina ...


Skopje panorama 56 Prema Sveta Bogorodica - so Skopska crna gora vo pozadina 2 ...


Skopje panorama 57 Prema Sveta Bogorodica - so Skopska crna gora vo pozadina 3 ...


Skopje panorama 58 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina 7 ...


Skopje panorama 45 Sveta Bogorodica ...


Skopje panorama 46 Sveta Bogorodica 2 ...


Skopje panorama 47 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina ...


Skopje panorama 48 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina 2 ...


Skopje panorama 49 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina 3 ...


Skopje panorama 50 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina 4 ...


Skopje panorama 51 Sveta Bogorodica 3 ...


Skopje panorama 52 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina 5 ...


Skopje panorama 53 Sveta Bogorodica so Dzamiite vo pozadina 6 ...


Skopje panorama 54 Sveta Bogorodica 4 ... (Large)

Во овој серијал имаме можност да видиме како се има уклопено Св. Богородица во околината ... гледано од овој агол ... особено се интересни сликите со позадина на Битпазар и неколкуте џамии сосе Саат кулата ...

Ова е нели пето продолжение а прдходните можете да ги најдете на долните линкови:

- Скопје панорами ...
- Скопје панорами (второ продолжение) ... Панорами према Водно ...
- Скопје панорами (трето продолжение ) ... Водно е рането ...
- СКОПЈЕ - панорами према Центар ... (четврто продолжение ...)

Се разбира и за овие слики како и за предходните серии важи ако сакате поголеми - десен клик на сликата и изберете ја првата опција ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter