Search This Blog

Saturday, April 05, 2008

Само уште воздухот остана “бесплатен“ ...

Државата ни фактурира се‘ со што располага ... се што е сопственост на државата а ние демек го “користиме“ ... еве решила да ни ги фактурира дворовите по кои газиме додека да влеземе во нашата куќа или стан ... ако немаме пари да ги купиме ке мора кирија да плаќаме ... Македонецот стана кираџија во својот дом наречен Македонија ... Уште една неосмислена небулоза на Владата - која со ова ке навлече оправдан грев на граѓаните ... ослободени од оваа давачка се само социјалните случаеви и деца без родители ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter