Search This Blog

Saturday, April 05, 2008

Стапот го кркавме во Букурешт ... следи морков или уште еден стап ... ??

Стапот го кркавме во Букурешт ... следи морков или уште еден стап ... ?? Баба Ванѓа е почината ... значи нема кого да прашаме ... најдобро е да се подготвиме за уште еден стап ... во низата ...

1 comment:

Anonymous said...

Баба Ванѓа има одговорено на ова прашање пред да умре.

-Дали Бугарија и Македонија пак ќе бидат заедно?

Ванѓа: Таму каде течело, пак ќе тече. Македонскиот народ е дел од бугарската нација.

Blog Archive

Site Meter