Search This Blog

Friday, May 09, 2008

“Од врата до врата ...“

Званичната кампања за овие избори сеуште не е почната - но тоа не им смета на партиите да почнат со кампањата на сите фронтови ... па и со се‘ популарниот пристап на кампања “од врата до врата ...“ ...
  • Што всушност представува ова ... како тоа треба да се одвива кампањата “од врата до врата ...“ ...
  • Дали е тоа дадено право со некој закон - некој на врата да ми звони (по избор кога сака и колку сака ...) и да ми држи предавање - што се добро таа и таа партија направила и да ме убедува да го дадам гласот за нив ...
  • Дали ваквиот начин на практикување на демократијата не е кршење на правото на приватност ... ??

No comments:

Blog Archive

Site Meter