Search This Blog

Wednesday, May 21, 2008

“Здравје за сите“ ... ама во шатори ...

Сите кои го читаат овој блог знаат дека моето залагање за здравството е - потполно бесплатно здравскво во превентивата за сите граѓани на РМ ... бесплатно здравство во оделни државни болници ... а се останато да е приватизирано и со плаќање ... посебна бесплатна здравствена заштита за децата до 18/22 години и старите лица над 60 години ... и да - посебна грижа и нега на породилките и бесплатено породување ...

Затоа не ја разбирам потребата на Премиерот на РМ - во ек на изборна кампања да се слика пред импровизиран шатор во центарот на Скопје ... синки земјотрес е ... па болниците се разрушени и еве под шатори мора да се лечи народот ... и уште да кажува е ова да не им го дадовме на овие граѓани ке мораа да го плат меѓу 1500 и 2000 денари т.е. малку повеќе од една третина просечна плата во Македонија ... а прегледот е од оние “диши-недиши“ ... мерење на притисок ...

1 comment:

Anonymous said...

Со 100 чекори ЗАБРЗАНО во Африка. Треба итно врачеви да вработат за во шаторите.

Blog Archive

Site Meter