Search This Blog

Saturday, May 24, 2008

Државни фирми ...

Во Република Македонија одамна е на снага откажување од државниот/општествениот капител кој се заменува со приватен - порад неговата поголема ефикасност ... но од друга страна, последнава деценија имаме процес на градење на најголемата “фирма“ во Македонија - “Владата на РМ“ ... оваа “државна фирма“ располага со буџетот на РМ и отаму е најголемата фирма во Македонија, фирма која запослува над сто-два-триесет иљади луѓе во разни дејности ... ке речете е добро де тоа се нормални дејности: полиција, војска, школство, здравство и т.н. ...

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter