Search This Blog

Friday, May 30, 2008

Обид за “убиство на демократијата“ ...

Како една од негативните придобивки на оваа изборна кампања е проблематизирањето на право на различно мислење - од она на власта ... отука и желбата да ја снема опозицијата ... да ја снема во парламентот ... Ова е обид за “убиство на демократијата“ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter