Search This Blog

Friday, May 23, 2008

Македонја земја на факултети ...

ВМРО-ДПМНЕ планира од Македонија да направи земја на факултети ... за таа намена планира од буџетот да потроши нови 24 милиони евра ...

  • нов Универзитет со седум факултети во Скопје
  • во Штип - Факултетот за медицински науки и Филолошкиот факултет
  • во Гевгелија - Факултет за угостителство и туризам
  • во Пробиштип - Технолошко-технички факултет
  • во Виница и Радовиш - Машински и Електротехнички факултет
  • во Битола - Факултет за безбедност
  • во Велес - Технолошко-технички факултет.
  • во Битола и во Кичево - Ветеринарен и Правен факултет
  • во Тетово - нови седум факултети
Сето ова се нуди под крилатицата “Високо образование достапно за сите ...“

No comments:

Blog Archive

Site Meter