Search This Blog

Thursday, May 15, 2008

Дали владините рекламни кампањи во ек на исбори се легални ...

На изборите сите треба да имаат еднакви шанси за рамноправно представување ... Советот за Ради-трансфузија иако ја опоменал владеачката партија дека паралелните медиумски кампањи

  • „Создајте иднина“,
  • „Од тебе зависи - ти си Македонија“,
  • „Бесплатен Интернет за сите“,
  • „Здравје за сите“,
  • „Знаењето е моќ“

кои течат во исто време со изборниот процес ... не даваат слика за фер представување на партиите ... демек советот ке ја разгледа можоста да преземе мерки ...

- ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2008: УПАТСТВА за електронските медиуми за предвремените избори ...
- ПРАВИЛНИК за изрекување и извршување мерки кон радиодифузерите ...
- Преземени мерки против операторите на јавни комуникациски мрежи ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter