Search This Blog

Thursday, May 29, 2008

Цената на нафтата ... точак му е мајката ...

Сликата “http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/965504A23878EF42BF68A4090CF8763A.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.Сликата “http://www.vest.com.mk/images/%7BA2226D50-AF74-4A0D-9E24-8192B9969D3D%7D_pateka-2.jpg” не може да се прикаже бидејќи содржи грешки.
Скопје е претежно рамничарско ... и е идеално за возење на точак ... само кога би имало што повеќе вакви стази за точаци ...
Скопјани конечно ќе добијат безбедни велосипедски патеки, а постоечката мрежа во градот ќе биде целосно поврзана на потегот исток-запад, односно од Ново Лисиче кон Ѓорче Петров. Во Скопје започна реализацијата на проектот за обележување на нови велосипедски патеки во централното градско подрачје, во должина од 1,88 километри. Постоечката траса која е во должина од 48 километри, ќе биде реновирана, а ќе се постави и вертикална сигнализација и семафори.

No comments:

Blog Archive

Site Meter