Search This Blog

Wednesday, May 07, 2008

Ограничување на странски ивестиции ... !!?

Путин такаречи на последниот ден на своето владение со Русија - подпиша закон со кој се бара ограничување на странските инвестиции ... Во ера кога во цел свет се бараат вакви финасиски извори Путин и Русија велат јасно не - на странските инвестиции ... стратегиските сектори ги враќа под контрола на државата ... на голема врата ја врќа државната сопственост во игра ...

Според новиот закон, за купување удел поголем од 50 отсто во руските фирми во некои од 43 стратегиски сектори, странските приватни компании ќе мора да добијат специјални дозволи од руските државни органи, и тоа не само од економските туку и од безбедносните служби.

Што сака Путин да каже со ова ?? ... дали Русија дојде до степен кога и самата ке почне да прави странски инвестиции и преку нив да контролира туѓи економии а преку контролата да има и политичка доминација во домицилната земја ... ??! ... фино порубовање “свилен гајтан“ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter