Search This Blog

Saturday, May 10, 2008

“Македонија без корупција ...“

Ја слушам реламата/објавата на телевизија една од многуте што оди на сите телевизии во која на крај се вика:

Македонија без корупција - проект на владата на РМ ...“ ... “остваруваме“

За која корупција зборува Владата - за онаа во државната администрација ?? ... а кој осем Валдата е надлежен/одговорен да ја снема корупцијата ... зошто тоа Владата има потреба да се рекламира со она што и е основна работа ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter