Search This Blog

Friday, May 02, 2008

“СЛОБОДА“ на медиумите во минатата година ...

Во наши услови нема некаво “тело“ - организација - кое оценува дали некој медиум е слободен или не е ... Ние како граѓани купувајки или некупувајки одреден весник или гледајки или негледајки одредена телевизија сами оценуваме колку некој медиум е слободен или само ни ги полни ушите со пропаганда ... Но во светски размери има многу оргаизации и фондации кои се занимаваат со оценката на слободата на медиумите ... Меѓу најпознатите секако спаѓа и FREEDOM HOUSE ...

читај повеќе »

No comments:

Blog Archive

Site Meter