Search This Blog

Saturday, November 01, 2008

Партнерска конференција на ЛогинСистеми ...

http://www.loginsys.com.mk/images/image/Logo_PartConf_340px_1.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/LSBanner1.jpg

Бев поканет да присуствувам на Партнерската конференција на ЛогинСистеми ...

читај повеќе »

За жал немав време да појдам ... сега гледајки ги фотките од настанот ми е криво ... Убава практика преземена од запад да се свикуваат годишни партнертски конференции каде во дружење ке се унапредува бизнисот ...

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_3893.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_4187.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_4130.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_4054.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_3913.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_3913.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_3888.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_4269.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/PFZ_4269.jpg

http://www.loginsys.com.mk/images/LoginMicrosoft.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/hpbezsenka(1).jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/Logo_Linksys_S.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/logo-nortel%5B1%5D(1).jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/LG-Nortel_logo_S.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/mcafeelogonapred.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/sony3(2).jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/htclogonabelo.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/Logo-Hyundai_S.jpg http://www.loginsys.com.mk/images/Image/webarch(2).jpg

No comments:

Blog Archive

Site Meter