Search This Blog

Thursday, November 27, 2008

Конкурс за Награда на Светскиот самит за информатичко општество - WordSumitAward The best in e-Content & Creativity ...

http://wsa.org.mk/images/stories/wsa120x240.gif http://volanskopje.blog.com.mk/system/files?file=IMG_4193%20%28Small%29.jpg http://www.wsis-award.org/media/system/images/wsa_logo.png

Како и во 2007 година година и оваа година, во рамките на Светскиот самит за информатичко општество - се организира доделување на награди за најдобра е-Содржина и Креативност ... WSA Macedonia 2009 ...

читај повеќе »

Македонија ке учествува и оваа година со свои представници во повеќе категории:

• e-владеење и институции
• е-здравство и животна средина
• е-учење и образование
• е-забава и игри
• е-култура и наследство
• е-наука и технологија
• е-бизнис и трговија
• е-вклучување и учество

Доколку вашата фирма, организација, институција или тим, во периодот 2007-2008 година, има објавено проект за е-содржини во некоја од горните области -

Краен рок за пријавување: 12 декември 2008
За Наградата на Светскиот самит може да конкурираат јавни и приватни установи и фирми, или организации регистрирани во Република Македонија, како и сите граѓани на Република Македонија. Победниците на категориите на Награда на Светскиот самит за Македонија 2009 ќе станат македонски кандидати за глобалната Награда на Светскиот самит 2009 година.
Нема да се земат предвид проекти кои содржат елементи кои поттикнуваат на насилство, омраза, порнографија, мизогинија, расизам или некој друг облик на дискриминација.
Изборот на Наградата за Светскиот самит за информатичко општество за Македонија за 2009 година го организираше Фондацијата Метаморфозис, а го изврши независно мултидисциплинарно експертско жири преку стриктно следење на насоките дадени од организаторот на глобално ниво и спроведување на принципите на транспарентност.
Наградата на Светскиот самит е глобална иницијатива за избор и промоција на најдобра е-содржина којашто започна да се доделува во 2003 година во рамките на Светскиот самит за информатичко општество на Обединетите Нации. Процесот се одвива преку национални избори и еден глобален избор, кои се одржуваат на секои две години и голем број национални и меѓународни конференции и работилници посветени на содржините – наречени Патувачко шоу на Наградата на Светскиот самит.

Наградата на Светскиот самит е проект кој поканува на учество и глобален центар за сите кој го гледа клучното значење на креирање одлични е-содржини во рамките на новото информатичко општество. До денес 168 земји активно се вклучени во Наградата на Светскиот самит. Нови партнери од целиот свет секогаш се добредојдени да и се придружат на оваа глобална иницијатива!
Сите заинтересирани можат да го следат процесот на доделувањето на наградите преку специјалниот сајт ... Награда на Светскиот самит за информатичко општество - Македонија 2009 ...
Со среќа на сите заинтересирани ... ширете ја информацијата на вашите сајтови и блогови ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter