Search This Blog

Monday, November 03, 2008

Што бараат граѓаните од власта ...

Граѓаните бараат работа и сакаат во ЕУ И НАТО ... ова го дознаваат пратениците, кои секој петок ги примаат граѓаните на разговор ...

читај повеќе »

  • Од социјални проблеми,
  • вработување за себе и за членови на семејството,
  • бирократизирана администрација и проблеми во земјоделството,
  • До финансиска поддршка за проекти на невладини организации и
  • сугестии и идеи за државната политика и членството во ЕУ и НАТО

No comments:

Blog Archive

Site Meter