Search This Blog

Sunday, November 16, 2008

СЛОБОДНИ КАНЦЕЛАРИСКИ ЗОНИ ...

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/4E567689AD014141809D39ED934090C1.jpg http://www.vest.com.mk/images/%7B36AABE25-0771-4118-9B56-54DBA2377FBB%7D_humor-2.jpg http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/B1A4336B48587B4CBF742A8C168B614B.jpg

Владо Апостолов наш колега блогер ... во својот напис - Интел инсајд, владата аутсад ... ни го дава своето видување како високата, највисоката делегација од Владата на РМ си поминала на „Роуд шоу“-то во САД ... како и од кого била пречекана во „Интееееееел“ ...

читај повеќе »

Осем сликањето пред „Интееееееел“ ... главна очекувана придобивка би можела да биде отварање на канцеларија на Интел во МК, која би го следела развитокот на ИТ чудото во МК ... нешто слично како што испадна со “Сименс“ ... Апостолов предлага - вакви канцеларии за да се соберат на едно место ... да се отвори “СЛОБОДНА КАНЦЕЛАРИСКА ЗОНА“ ... бидејки тоа е дометот на нашите планови за инвестициски бум ...

Апостолов заклучува дека - Од посетата на „Интел инсајд“ излезе „владата аутсајд“ и се сликаше! ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter