Search This Blog

Thursday, November 20, 2008

Индекс на слобода на здружување ... Македонија последна во ЕУ ...

Еве уште еден индекс на споредба на МК со остатокот од светот ... Македонија е на последно место во ЕУ според слободата на здружување ... невладини организации, човекови права и синдикати ...

читај повеќе »

Последниот извештај на реномираната меѓународната невладина организација „Фридом хаус“, МК ја споредена со земјите од Централна и Источна Европа и ја рангира на последно место ... овој извештај сигурно нема да се најде во владините рекламни кампањи - Остваруваме ...

  • Извештајот, пред се', се занимава со работничките права и синдикатите ...
  • Извештајот јасно говори и за слободата на здружување кај невладините организации и групите за заштита на основните човекови права и колку тие се вклучени во мониторирањето на владините капацитети и политика.
  • партиите и особено оние од власта да градат паралелна мрежа на невладини организации под своја контрола за да им парираат на оние што не ги чувствуваат како „свои“ и не ги контролираат
  • оваа влада во рамките на соработката на институциите или министерствата со невладините организации де факто ги поткупува со не така мали износи, што негативно се одразува врз самостојноста и критичноста на невладините организации ...
  • не постои ефикасен внатрешен механизам за поддршка на невладиниот сектор и, по правило, добрите невладини организации се финансираат со странски донатори
  • Македонија да се става и да се наоѓа во група земји како Конго, Лесото, Танзанија, Зимбабве, Филипини или Киргистан ...
  • Во извештајот се наведува дека на многу места во светот се појавиле нов вид авторитарни државни лидери, кои користат новоразработени тактики за потиснување на слободите ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter