Search This Blog

Monday, November 10, 2008

Ке преживее ли МК економија со 80 проценти увоз на скапа струја ...

Струјата е важен импут во секоја економија - па и нашата ... без струја нема живот ... Македонија стана зависник од увоз на струја и тоа скапа ...

читај повеќе »

Земјава стаса до ситуција да увезува 80 отсто од потребите за струја, која е три пати поскапа од домашната ...

 • Што планира владата за да го сопре трендот на увоз на струја ... ??
 • Како ке привлекува странски и домашни инвеститори без основниот енергенс ... нели е пологично инвеститорите да одат таму каде струјата е поефтина и ја има во доволни количини ... Србија, Румунија, Бугарија ...
 • Академиците од МАНУ се огласија дека крајно време е за сериозни инвестиции во производство на електрична енергија - нешто кое фали последните 20 години ... струјата во регионот и во светот има тенденција на постојан пораст на цената ...
 • Имаме ли стратегија за струјата и ја почитуваме ли ...
 • Зошто има претерани испади на термоелектраните, особено на РЕК Битола ...
 • Кој се игра со струјата и зошто ... зошто се слатки тендерите за увоз на струја ...

-- Република Македонија не е богата со енергетски ресурси и според тоа годишниот увоз на енергија е 10 проценти ??? од вкупната потрошувачка на енергија. Во практика, ресурсите на Македонија се ограничени на јаглен со слаб квалитет (од лигнит до кафеав јаглен). Сегашните резерви би можеле да траат во следните 20-30 години ако се задржи сегашното ниво на потрошувачка. Се предвидува дека цените на производството прогресивно ќе се зголемат со вадењето на подлабоките слоеви резерви.

- Хидроресурсите не се обилни и многу зависат од нивото на врнежите преку годината.

 • Стратегија за ефикасно користење на енергијата
 • Стратегија за обновлива енергија
 • Потенцијал за обновлива енергија
 • Енергија на ветерот
 • Биомаса
 • Употреба на соларната енергија
 • Проекти за мали хидроцентрали
 • Геотермална енергија

- Македонија нема стратегија за развој на својот енергетски сектор, ниту има стратегија за изворите на обновлива енергија, ниту, пак, агенција за енергетика. Отсуството на соодветен тарифен систем и правна рамка претставуваат тешкотии за реструктурирањето и приватизацијата на електростопанството, користењето на другите видови енергетски извори и финансирањето на проекти од областа на ефикасното користење на енергијата. Понатаму, тоа го спречува позитивниот развој на секторите за ефикасно користење на енергијата и обновливите извори на енергија.

-- Многу повеќе прочитајте тука ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter