Search This Blog

Tuesday, November 18, 2008

Пожари, поплави, урагани, суши, јаки зими од катастрофални размери се секојдневие во САД

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/1269B9B41C71894693D12AC69B87E714.jpg http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/89EAA0E60D0FDB49B3E33C31958094AC.jpg

Пожари, поплави, урагани, суши, јаки зими од катастрофални размери се секојдневие во САД ... нема период во годината кога во САД нема барем една елементарна непогода која е во тек ... како граѓаните на САД успешно се справуваат со страшните последици од толку големи природни катастрофи ... ??

читај повеќе »

Веројатно одговорот лежи во огромните фондови на солидарност, во солидарната употреба на специјално тренираните сили за безбедност во вакви екстрамни ситуации ... употребата на војската и полицијата ...

Девастираните подрачја се помагаат да започнат со нов живот ... тој систем на помош некој од нас (државата ...) мора добро да го проучи и да го вгради во нашиот систем ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter