Search This Blog

Wednesday, November 12, 2008

Како да се спасат ФР весници ... Дали весниците и медиумите се “комерцијални производи“ - или се “средства за полит. влијание“

http://cusack.norumbega.co.uk/wp-content/uploads/2008/07/mondipl1.jpg http://www.sinequa.com/public/images/rubriques/rub_news.jpg

Француските веснициФигаро-Le Figaro“ ... „Монд-Lemonde“ ... „Иманите“ ... „Лезехо“ ... „Ла трибун-La Tribune“ ... се во криза ... Интернетот како да прави тенденција за криза на печатените изданија на весниците ... Франција има генерална дистрибуција на весници кои се спонзорирана од државата, со закон уште од 1947 година ... на француските издавачи им е загарантирано изложувањето во киосците за весници и национална дистрибуција ...

читај повеќе »

На французите би можеле да им продадеме лиценца како нашата држава “ги спонзорира“ весниците и електронските медиуми ... рекламирајки ја владата со спотовите “остваруваме ...“...

Дали весниците и медиумите се “комерцијални производи“ - или се “средства за политичко влијание“ ... како се зачувува независноста во такви услови ... ова прашање заслужува посебна опсервација во наши услови ... се чини дека тие се само формално комерцијални производи кои се под огромно влијание на владеачките партии кои спонзорирајки ги ... им се одолжуваат за предходните избори или ги задолжуваат за наредните избори ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter