Search This Blog

Sunday, November 30, 2008

Раѓање на денот во Скопје, во едно октомвриско утро ...

Раѓање на денот во Скопје, во едно октомвриско утро ...

1.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/1Large-2.jpg?t=1228076322

читај повеќе »

Утрото е најубавиот дел од денот ... источните цивилизации со утрото го врзуваат нивното примање на космичката енергија јин/јан ... за сите спортиски најважен тренинг е утринскиот ... има нешто во вдишувањето на воздухот во во моментот кога се раѓа денот ... има нели поговорка “.. кој рано рани две среќи граби ..“ - трансформираниа од наштите млади во “.. кој рано рани, останува ненаспан ..“ ... моето искуство говори дека навистина е греота што ги пропуштаме утрата на сметка на ноќниот живот ... ноќта ја претворивме во ден ...

2.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/2Large-2.jpg?t=1228076417

3.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/3Large-2.jpg?t=1228076461

4.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/4Large-2.jpg?t=1228076486

5.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/5Large-2.jpg?t=1228076508

6.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/6Large-2.jpg?t=1228076532

7.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/7Large-2.jpg?t=1228076558

8.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/8Large-2.jpg?t=1228076578

9.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Large-2.jpg?t=1228076608

10.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/10Large-2.jpg?t=1228076635

11.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/11Large-1.jpg?t=1228076658

12.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/12Large-1.jpg?t=1228076685

13.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/13Large.jpg?t=1228076705

14.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/14Large.jpg?t=1228077650

15.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/15Large.jpg?t=1228077681

16.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/16Large.jpg?t=1228077712

17.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/17Large.jpg?t=1228077734

18.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/18Large.jpg?t=1228077760

19.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/19Large.jpg?t=1228077782

20.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/20Large.jpg?t=1228077804

21.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/21Large.jpg?t=1228077828

22.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/22Large.jpg?t=1228077849

No comments:

Blog Archive

Site Meter