Search This Blog

Sunday, November 16, 2008

5-те Цркви (Лавра) кај Дељадровце ... близу Миладиновце и Рафинеријата ОКТА ...

5-те Цркви (Лавра) кај Дељадровце ... близу Миладиновце и Рафинеријата ОКТА ...

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-1Large.jpg?t=1226867944

Во Македонија постојат само неколку Лаври (божји места каде се изградени повеќе црковни храмови ...)... едно од таквите е овој прекрасен комплекс од 5 Цркви и Манастирски комплекс ...

читај повеќе »

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-2Large.jpg?t=1226868142

Ова е сликата која секојпат ја гледаме кога поминуваме покрај комплексот од 5-те цркви ... јас секојпат тука се прекрстувам, го подотварам прозорецот фрлам паричка за среќа - во правец на прекрасно колоритната црква Св. Горѓи ... и продолжувам без застанување ...

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-3Large-1.jpg?t=1226868301

Овојпат нешто ме натера да влезам и да ја го разгледам комплексот од 5-те цркви ... да го сликнам за своја душа и еве сега да го споделам чувството со Вас ... Денот беше убав, прекрасен за сликање ... Очите сами бегаат кон црвено, белиот колорит на Црквата со камбанерија ... во дворот е друга Црква онаа мала зградичка во средина за која ке кажам нешто повеќе, кога за тоа ке дојде редот ...

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-4Large.jpg?t=1226868543

Во позадина е тепих од запалено стрниште ... за него ке направам посебен пост ... плаветнилото на небото боде ...

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-5Large.jpg?t=1226868643

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-6Large.jpg?t=1226868681

Црквата е со прекрасна илуминација во ноќните часови ... за жал тогаш не работи за посетители, осем ако не сте гости во Манастирскиот конак ...

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-7Large.jpg?t=1226868817

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-8Large.jpg?t=1226868849

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-9Large.jpg?t=1226868894

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-10Large.jpg?t=1226868935

Место каде и јас здивнав ...

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-11Large.jpg?t=1226870416

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-12Large.jpg?t=1226870446

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-13Large.jpg?t=1226870468

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-14Large.jpg?t=1226870499

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-15Large.jpg?t=1226870523

16.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-16Large.jpg?t=1226870549

17.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-17Large.jpg?t=1226870578

18.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-18Large.jpg?t=1226870830

19.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-19Large.jpg?t=1226870874

Како што спомнав погоре средниот објект меѓу црквата и камбанеријата е втората црква, за која има навистина повеќе интересни приказни и преданија ...

20.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-20Large.jpg?t=1226871035

21.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-21Large.jpg?t=1226871094

Се почнало пред сто и кусур години кога на црквата св.Ѓорѓи некој подарил крст ... како благодарност кон црквата ... одтогаш многумина посетители на Манастирот и крстот, по посетата на местото и преспивањето во манастирот добивале пород ... Крстот одпосле е покриен и со тек на време луѓето продолжиле да доаѓаат кај крстот од истите причини ... да полежат малку покрај крстот и во молитва да пробаат и тие да добијат пород ... поради лошо поставениот крст кој е свртен во правец север/југ ... црквата планира да направи нов градежен зафат и да изгради нова Црква на истото место со менување на положајот на црквата исток/запад како што е по нашите канонски прописи ...

22.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-22Large.jpg?t=1226871747

Во моментот тука се и група на КФОР војници од Полска ...

23.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-23Large.jpg?t=1226871808

24.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-24Large.jpg?t=1226871843

25.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-25Large.jpg?t=1226871874

26.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-26Large.jpg?t=1226871902

27.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-27Large.jpg?t=1226871941

28.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-28Large.jpg?t=1226871972

29.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-29Large.jpg?t=1226872001

На две стотини метри десно од двете Цркви е третава малечка Црква која е од понов датум ...

30.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-30Large.jpg?t=1226872069

31.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-31Large.jpg?t=1226872738

32.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-32Large.jpg?t=1226872783

33.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-33Large.jpg?t=1226872884

34.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-34Large.jpg?t=1226872912

35.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-35Large.jpg?t=1226872943

36.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-36Large.jpg?t=1226872978

37.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-37Large.jpg?t=1226873010

38.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-38Large.jpg?t=1226873055

Ова е четвртата црква на сто-пеесетина метри лево угоре од главната Црква ...

39.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-39Large.jpg?t=1226873156

40.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-40Large.jpg?t=1226873189

41.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-41Large.jpg?t=1226873215

42.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-42Large.jpg?t=1226873244

43.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-43Large.jpg?t=1226873275

44.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-44Large.jpg?t=1226873299

45.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-45Large.jpg?t=1226873323

Ова е петата Црква која е во завршна фаза на градба и е посветена на св. .....

46.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-46Large.jpg?t=1226873408

47.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-47Large.jpg?t=1226873450

48.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-48Large.jpg?t=1226873480

49.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-49Large.jpg?t=1226873507

50.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-50Large.jpg?t=1226873534

51.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-51Large.jpg?t=1226873957

52.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-52Large.jpg?t=1226873988

53.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-53Large.jpg?t=1226874021

54.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-54Large.jpg?t=1226874046

55.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5-55Large.jpg?t=1226874071

No comments:

Blog Archive

Site Meter