Search This Blog

Thursday, November 13, 2008

Буџетот за 2009-та влезе во собранието ... европски со коктел ... државата побогата а греаѓаните ?? ...

Славевски пречекан со коктел во Собранието ... го предаде новиот буџет ... злобниците велат државата побогата (за најголемиот буџет до сега ...) а граѓаните се` посиромашни ... државата е најголема “фирма“ во Македонија ...

читај повеќе »

  • Владата го подготви најобемниот буџет досега, кој тежи 2,67 милијарди евра,
  • со рекорден трговски дефицит проектиран на 2,8 отсто од бруто-домашниот производ. ... дефицитот на тековната сметка ќе биде зголемен и ќе се изнесува околу 11 отсто од БДП во 2009 година
  • се предвидува бруто-домашниот производ да бележи стапка на пораст од 5,5 отсто
  • бруто-инвестициите, кои во 2009 година се очекува да достигнат 30 отсто од БДП
  • стапката на инфлација мерена како просек не се очекува да ја надмине проектираната од 3,5 отсто.
  • извозот во 2009 година во однос на 2008 година ќе расте со стапка од 16 отсто, додека увозот ќе расте со помала стапка од 13 проценти
  • во Република Македонија ќе влезат над 500 милиони евра по основа на странски директни инвестиции
  • одржување на ценовната стабилност и стабилноста на девизниот курс на денарот
  • Се очекува намалување на стапката на невработеност

No comments:

Blog Archive

Site Meter