Search This Blog

Wednesday, November 05, 2008

41,5 отсто македонци користат интернет ... компјутер користеле 50 отсто ...

Во првиот квартал од 2008 година - извршено е испитување на граѓаните на Македонија на возраст меѓу 15 и 74 години:

читај повеќе »

  • компјутер користеле 50 отсто,
  • интернет 41,5 ... Широкопојасно поврзување на интернет имале 78,6 проценти од домаќинствата со интернет пристап, што е 34,9 отсто повеќе од лани ... АДСЛ најзастапен 39,5 проценти од домаќинствата ...
  • мобилен телефон 78,7 проценти
  • Во споредба со истиот период од 2007, употребата на компјутер е зголемена за 9,1, на интернет за 11,8, а на мобилен телефон за 11 проценти.

No comments:

Blog Archive

Site Meter