Search This Blog

Friday, November 14, 2008

Колкава е МК куповна моќ, во споредба со ЕУ државите ...

http://www.blic.co.yu/_customfiles/Image/slike/2008/11_novembar/14/ekonomija/korpa-v.jpg

Према истражувањето на куповната моќ во европските држави - направено од германската агенција “ГФК “ ... од 41 европски држави листата е како е долу прикажано:

читај повеќе »

 • Македонија 2.200 евра 37 место
 • Босна 2.330 е 36 место
 • Црна Гора 2.600 е 35 место
 • Србија 3.000 е 33 место
 • Хрватсака 4.760 е 30 место
 • Словенија 9.900 е 21 место
 • ЕУ просек 12.500 е
 • Англија 18.500 е 11 место
 • Франција 19.530 е 10 место
 • Исланд 21.200 е 7 место
 • Данска 21.670 е 6 место
 • Луксембург 28.200 е 2 место
 • Линхенштајн 44.850 е 1 место
Ова е листа во која нема лага - нема превара ... цените секаде се исти ... ние сме на дното на Европа ... сигурно овој податок никојпат нема да го објави Владата во своите рекламни кампањи каде секојднево 24 часа дневно не убедува дека ни е најубаво на светот ...

Сега Ви е сигурно појасно зошто младите и способни луѓе од Македонија неповратно се иселуваат ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter