Search This Blog

Thursday, November 27, 2008

Владата сепак излезе со програма и мерки за помош на реалниот сектор ...

http://www.vlada.mk/files/images/novosti/Vlada-press2711.jpg

Владата објави пакет мерки за справување на последиците од светската финасиска криза ... која по нејзина оценка не го погоди финасискиот сектор во РМ ... но има последици во реалниот сектор - изразени преку намалување на производството во неколку клучни економски гранки од кои дел главно извозни ... металургија, градежништво, тектил ...

читај повеќе »

Одвоени се 330 милиони евра, на следните програми:

 1. четиригодишно мирување и отпишување на обврските на фирмите по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување, ... ... доколку редовно се сервисираат тековните обврски, тој долг во целост ќе биде отпишан ...
 2. отпис на каматите на достасани обврски по основ на даноци за задолжително социјално осигурување. Со овој закон се предвидува отпишување на сите пресметани неплатени камати, по основа на обврски за јавни давачки кои се доставени до крајот на ова година. ...
 3. отпис на каматите по основ на персонален доход, данок на добивка, ДДВ, данoци на имот и придонеси за пензиско осигурување под услов обврзниците во целост да го намират главниот долг, ... ... отпис на каматите по основ на повеќе даноци и придонеси, во целост доколку ја исплатат главницата до 31 април 2009, за 75 проценти ако тоа го направат до 31 август и до 50 проценти ако долгот го платат до крајот на годинава ...
 4. плаќање на даночен долг на рати, ... ... репрограмирање на даночните обврски, односно фирмите кои имаат потешкотии во работењето да можат даночниот долг да го отплаќаат на рати и тоа најногу до 36. Како гаранција ќе треба да дадат банкарска гаранција во износ од 100 проценти од долгот или хипотека во висина од 250 проценти од долгот. ...
 5. оданочување на добивка само ако е распределена во дивиденди, ... ... оданочување на добивката само доколки биде распределена во дивиденда, за разлика од досега кога се оданочуваше сета добивка која не беше реинвестирана. Владата смета дека таа добивка доколку не е распределена во дививенди ќе остане во земјата и ќе даде позитивни ефекти. ...
 6. намалување на царините пред се за суровините, ... ... се однесува на суровините за трговијата, економијата, информатичкото општество... Тоа значи дека нашите компании ќе имаат можност да станат поконкурентни со увезување на суровини без царини или со намалени царини ... ...
 7. пониско оданочување на земјоделците, ... оние кои имаат добивка до 5.000 евра ќе бидат целосно ослободени од данок, а оние до 20.000 ќе платат само 400 евра данок на доход. ...
 8. одложи за една година стапувањето во сила на одредебите од Законот за платен промет кои забрануваа плаќање за фирми кои имат блокирани сметки, ...
 9. побарувањата на државата по основ на јавни давачки ќе бидат претворени во траен влог во друштвата ОХИС, ЕМО, Тутунски комбинат Прилеп и Еврокомпозити ... ... Се работи за фирми кои долго време имаат акумилирано обврски. Со оглед дека државата има мнозински удел, обврските кон државни институциите ќе бидат претворени во траен влог, со што ќе се санираат состојбите во овие фирми и тие ќе станат атрактивни за продажба на заинтересирани инвеститири кои ќе ја продолжат и прошират дејноста ...
 10. откажување од трошење на парите кои биле наменети за новогодишните празници во сите државни институции, фондови, агенции, јавни препријатија и АД во јавна соптвеност ...
 11. мерките ке бидат доставени до Собранието и ке бидат преточени во закон ...

Премиерот и оделни министри на прес конференцијата истакна дека:

 • Македонија е далеку од рецесија, но реалниот сектор може да трпи одредени последици поради тоа што многу македонски компании своите производи ги извезуваат на европскиот и светскиот пазар, каде дел од земјите веќе прогласија рецесија ...
 • банкарскиот сектор е стабилен ...
 • Сериозна поддршка за стимулирање на растот за наредната година ќе се даде и со преструктуирањето на буџетот во насока на зголемување на продуктивните капитални расходи на ниво од 480 милиони евра, наменети за десетици инфраструктурни проекти,
 • Македонската влада не очекува дека овие мерки ќе предизвикаат сериозни буџетски импликации.
 • Нашата проценка е дека во првата половина од наредната година сите овие ефекти од буџетска гледна точка нема да имаат посериозен ефект од аспект на намирување на буџетските расходи.
 • Кон средината на наредната година, а ако е потребно и порано, ќе биде направен ребаланс на буџетот. ...
 • Владата очекува Македонија во наредната година да задржи економскиот раст и тој да се движи околу 5,5 проценти ...
Владата ни порача дека ги држи сите конци во раце и има план за сите евентуални сценарија ...

1 comment:

Anonymous said...

Batka, izvini ke se ufrlam so komentar koj blage veze nema so temava na tvojot blog ama batka revoltiran sum do koska,go slusam imenuvanjeto na nasava drzavicka niz Evropa pa i vo Amerika,od strana na ministri i raznorazni nositeli na drzavni funkcii imenuvanjeto e ili Macedonia ili FIROM,sto e razbirlivo edno ne mi e jasno zosto nie se imenuvame samite sebe za vnatresna upotreba so Republika Makedonija,apsolutno nema potreba od zborot -republika- i edno malo podprasanje zosto vojskava nasa ne ja vikame makedonska vojska tuku ja narekuvame ARM,bez vrska ili da ne kazam non sens.Izvini druze za ufrluvanjeto a za fotkive zakon si,uste da mozese da go fatis Micurin onaka razrusen i raskopan.......

Blog Archive

Site Meter