Search This Blog

Monday, January 05, 2009

Цела плата ... бруто плата ... иста плата ...

http://www.celaplata.mk/images/povrssinaGore_mk.jpg

Од нова година стартува концептот на пресметка на “Бруто плата“ ... власта го најавува како реформа која по значене е веднаш по воведувањето на ДДВ-то ... работниците нема да осетат ништо - тоа што ке го добијат на рака или во банка е потполно исто ... само како придобивка на оваа реформа се очекувало 1000 нови вработувања ?!.

читај повеќе »

Работодавците калкулираат ... работниците збунети ... власта спрема кампања од 400.000 евра за да го појасни концептот ... во кампањата спаѓа и интернет страницата Цела плата” ...

http://www.celaplata.mk/contentimages/OGLAS_Ogledala---MK-mala.jpg

 1. Клиентскиот софтвер [Klientski Softver 3.1.7, 24MB];
 2. Упатство за инсталација на Клиентскиот софтвер [Upatstvo za instalacija na klientski softver, 440KB];
 3. Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување [Zakon za pridonesi od zadolzitelno socijalno osiguruvanje.pdf, 104KB];
 4. Правилник за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување [Pravilnik za nacinot na presmetka i uplata na pridonesite od zadolzitelno socijalno osiguruvanje.pdf, 353KB];
 5. Прирачник за прилагодување на системите за плати [Preporaki za prilagoduvanje na sistemot na plati.pdf, 368KB];
 6. Упатство за формата и соджината на платниот инструмент [Upatstvo za formata i sodrzinata na platniot instrument.pdf, 329KB];
 7. Водич за пополнување на МПИН образец [Mesecna presmetka za integrirana naplata.pdf, 5MB];
 8. Примери од водичот [primeri od Vodicot.xls, 163KB].

http://www.celaplata.mk/contentimages/OGLAS_Rastovaruvanje-mala.jpg

Намалување на стапките на социјалните придонеси

За 2009 година стапките на социјалните придонеси се:

 • 19% за задолжително пензиско и инвалидско осигурување;
 • 7,5% за задолжително здравствено осигурување;
 • 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување;
 • 1,4% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност.
Пресметката се прави врз основа на просечната цела плата за месец август 25.758,00 ден.
1. Цела плата 25.000,00 ден. Графички приказ
2. Придонеси од задолжително социјално осигурување
2.1 - Придонес за пензиско и инвалидско осигурување (19%) 4.750,00 ден.
2.2 - Придонес за здравствено осигурување (7.5%) 1.875,00 ден.
2.3 - Придонес за осигурување во случај на невработеност (1.4%) 350,00 ден.
2.4 - Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување (0.5%) 125,00 ден.
3. Вкупен износ на придонеси од задолжително социјално осигурување
(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
7.100,00 ден.
4. Основица за пресметка на персонален данок од плата (1 - 3 - 4.1) 10.900,00 ден.
4.1 - Износ на месечно лично ослободување од персонален данок од доход (фиксно 7000) 7.000,00 ден.
5. Износ на персонален данок од плата (10%) 1.090,00 ден.
6. ЧИСТА ПЛАТА 16.810,00 ден.

12 comments:

Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=8MSMlP84dXI

Anonymous said...

Очень полезно

Anonymous said...

ВАУ

Anonymous said...

Вывоз мусора грузчики недорого http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз мусора в городе Москве,приятные цены http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз и утилизация отходов строительных и бытовых хорошая цена http://www.ecoliga.ru 8-967-056-93-95
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз мусора в городе Москве,приятные цены http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз мусора в Москве недорого а\м зил,МАЗ,Камаз http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз мусора в Москве недорого а\м зил,МАЗ,Камаз http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз и утилизация отходов строительных и бытовых хорошая цена http://www.ecoliga.ru 8-967-056-93-95
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз мусора грузчики недорого http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Anonymous said...

Вывоз мусора в Москве недорого а\м зил,МАЗ,Камаз http://www.ecoliga.ru 8-963-750-25-78
Москва
[url=http://www.ecoliga.ru]ecoliga[/url]

Blog Archive

Site Meter