Search This Blog

Friday, January 23, 2009

УЈП - ке ја рашчистува “маглата“ од нерентабилните компании - преку системот за бруто плата ...

Преку системот на “Бруто плата“, државата воведува ред во наплатата на придонесите ... нема плата, додека не се подмират придонесите ... неможе да се платат оделно дури ни придонесите ... тоа значи дека ке опстанат само оние кои имаат успех во работењето ...

читај повеќе »

Оние кои подкашлуваат ... не можат да исплатат плата - за нив се предвидува “блокирање“ на нивната работа ... ке ги блокира УЈП ... тоа значи чистка со многу мали и средни компании и фирми кои се на граница на рентабилитет ...

Тоа ке значи нов прилив на невработени ... ке издржи ли ваквиот концепт на реформата под притисокот на чинам големиот број на фирми и компании кои се на ивица на рентабилитет ...

На УЈП му се даваат ингеренции од некогашниот СОК ... и во старото време не можеше да се исплати плата, ако не се платеа придонесите ... Како беше онаа “песната“ - “Све је исто, само њега нема ...“ ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter