Search This Blog

Wednesday, January 21, 2009

Гуски ... Градски парк зима 2008/9-та ...

Гуски ... Градски парк зима 2008/9-та ...

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski1Large.jpg?t=1232566947

читај повеќе »

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski2Large.jpg?t=1232567087

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski3Large.jpg?t=1232567120

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski4Large.jpg?t=1232567143

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski5Large.jpg?t=1232567170

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski6Large.jpg?t=1232567190

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski7Large.jpg?t=1232567212

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski8Large.jpg?t=1232567236

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski9Large.jpg?t=1232567258

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski10Large.jpg?t=1232567285

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski11Large.jpg?t=1232567311

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Guski12Large.jpg?t=1232567337

Подолу ке ви дадам линково од мои предходни фото сесии од Градскиот Парк Скопје ...

  1. Скопје - Градски парк ... рана есен ... Skopje Gradski park - rana esen ... 19 Октомври, 2008 - 22:26
  2. Уживање ... Градки парк Скопје ... 21 Октомври, 2008 - 22:17
  3. Татко и син ... Градски парк Скопје ... Ден на мaкедонската револуционерна борба ... 23 Октомври, 2008 - 14:04
  4. Интермецо ... Градски парк рана есен 2008 ... 24 Октомври, 2008 - 13:30
  5. Шатки - Градски парк рана есен 2008 ... 24 Октомври, 2008 - 16:11
  6. Музичка школка - Градски парк ... рана есен 2008 ... 24 Октомври, 2008 - 19:52
  7. Реконструкција на градскиот парк ... 2 Ноември, 2008 - 12:42
  8. Еден, два, три - ко се лепше намести ... Градски парк ... зима 2009-та ... 18 Јануари, 2009 - 21:51
  9. Градски Парк - Скопје ... Лизгачка патека ... Пируетки во Градски парк Скопје ... 19 Јануари, 2009 - 19:06
  10. Од кого се оградува Градскиот парк - Скопје ... секоја ограда само ограничува ... оградите не носат слободи ... 20 Јануари, 2009 - 18:10

No comments:

Blog Archive

Site Meter