Search This Blog

Monday, January 19, 2009

Градски Парк - Скопје ... Лизгачка патека ... Пируетки во Градски парк Скопје ...

Градски Парк - Скопје ... Лизгачка патека ... Пируетки во Градски парк Скопје ...

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica01Large.jpg?t=1232386708

Од кога го завршив вчерашниот пост ми текна/светна, дека за Скопје и скопјани одлична идеја е замрзнатотите езерца во Градскиот Парк да се претворат во лизгачки патеки ...

читај повеќе »

Ова го има во повеќе европски градови ... а езерцата во Градскиот Парк Скопје плачат да бидат претворени во лизгачки патеки ... Децата што беа на мразот велат дека мразот е дебел над 20 сантиметри ... по мене од 20 Декември до крај на Јаноар ... понекојпат и дел од Феброар се можни периоди кога водите на езерцата во Градски Парк се замрзнати ... Замислете кое уживање и бесплатна забава е тоа ...

Некој само треба да ја контролира дебелината на мразот ... и да има екипа за интервенција во евентуални незгоди ... можно е дури и организирано ноќно лизгање ... Паркот е одлично место за забава на младите и во зима ... само треба да се најдат содржини ... секако топли напитоци треба да се служат во близина ...

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica0Large.jpg?t=1232387361

3.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica1Large.jpg?t=1232387392

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica2Large.jpg?t=1232387420

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica3Large.jpg?t=1232387456

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica4Large.jpg?t=1232387484

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica5Large.jpg?t=1232387513

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica6Large.jpg?t=1232387545

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica7Large.jpg?t=1232387573

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica8Large.jpg?t=1232387598

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica9Large.jpg?t=1232389198

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica10Large.jpg?t=1232389235

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica11Large.jpg?t=1232389283

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica12Large.jpg?t=1232389309

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica13Large.jpg?t=1232389336

16.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica14Large.jpg?t=1232389369

17.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica15Large.jpg?t=1232389395

18.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica16Large.jpg?t=1232389418

19.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica17Large.jpg?t=1232389444

20.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/Lizgalica18Large.jpg?t=1232389476

21.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/1Large-9.jpg?t=1232310477

22.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/2Small.jpg?t=1232310802

23.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/3Large-9.jpg?t=1232310833

24.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/5Large-10.jpg?t=1232310861

25.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/15Large-5.jpg?t=1232312292

26.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/16Large-5.jpg?t=1232312316

27.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/17Large-5.jpg?t=1232312346

Подолу ке ви дадам линково од мои предходни фото сесии од Градскиот Парк Скопје ...

  1. Скопје - Градски парк ... рана есен ... Skopje Gradski park - rana esen ... 19 Октомври, 2008 - 22:26
  2. Уживање ... Градки парк Скопје ... 21 Октомври, 2008 - 22:17
  3. Татко и син ... Градски парк Скопје ... Ден на мaкедонската револуционерна борба ... 23 Октомври, 2008 - 14:04
  4. Интермецо ... Градски парк рана есен 2008 ... 24 Октомври, 2008 - 13:30
  5. Шатки - Градски парк рана есен 2008 ... 24 Октомври, 2008 - 16:11
  6. Музичка школка - Градски парк ... рана есен 2008 ... 24 Октомври, 2008 - 19:52
  7. Реконструкција на градскиот парк ... 2 Ноември, 2008 - 12:42
  8. Еден, два, три - ко се лепше намести ... Градски парк ... зима 2009-та ... 18 Јануари, 2009 - 21:51

No comments:

Blog Archive

Site Meter