Search This Blog

Friday, January 09, 2009

Зима, снег и кучињата во Ново Лисиче ...

Зима, снег и кучињата во Ново Лисиче ...

1.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/1Large-36.jpg?t=1231526022

читај повеќе »

2.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/2Large-36.jpg?t=1231526198

Кученцево добро облечено, во дневна прошетка по снегот и убавиот воздух ...

3.

http://volanskopje.blog.com.mk/system/files?file=Pinc%20%28Large%29.JPG

Овој пинч е уште подобро заштитен ...

4.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/4Large-32.jpg?t=1231526374

Кој ке предпостави ако не знае дека фотката е снимена во паркот во Ново Лисиче ... вистинска разгледница ...

5.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/5Large-30.jpg?t=1231526460

Вучјакот вистински се изнаигра во неговите природни услови - на снег ...

6.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/6Large-28.jpg?t=1231526520

Се изнаигра и госпоѓата со нејзиното куче ...

7.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/7Large-24.jpg?t=1231526582

Кучето беше прво со корпа бидејки тоа во овие услови на зима сакало да гризе многу гранки кои имаат сокови ... на моја молба ја извади корпата и тоа веднаш почна со играта во снегот ...

8.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/8Large-24.jpg?t=1231526718

Уште едно куче кое го сака снегот ... снегот кој е негов природен дом ... не е случајно што влакното му е бело долго и густо ...

9.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/9Large-22.jpg?t=1231526824

Ова е едно од кучињата кое долго време живее во населбата ... тоа знае некои тајни како на пример ушиваше на плато над вод од парно ... кучето како и неколку други кучиња кои ги сликав подоцна е бележено, кастрирано но потоа оставено само да живее во паркот во Ново Лисиче ... дали во населбата има повеќе вакви кучиња поради близината на собирниот пункт на кучиња за цело Скопје ... каде се носат сите кучиња ... болните се успиваат - здравите се вакцинираат, бележат, кастрираат и потоа воколку не дојде никој да ги земе се пуштаат повторно во некој дел на Скопје ...

10.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/10Large-22.jpg?t=1231527195

Кучето од насловната слика, кое евидентно уживаше во снегот но и тоа имаше иста потреба за сокови од дрвја ...

11.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/11Large-21.jpg?t=1231527285

Некако тажно ми се виде ова куче ...

12.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/12Large-21.jpg?t=1231527340

Тагата се гледа и кај ова куче ...

13.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/13Large-21.jpg?t=1231527390

14.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/14Large-19.jpg?t=1231527427

Горните четири кучиња ги сликав во близината на еден контејнер, каде ја бараа својата среќа во овој зимски ден ...

15.

http://i288.photobucket.com/albums/ll164/volanskopje/15Large-18.jpg?t=1231527493

16.

http://volanskopje.blog.com.mk/system/files?file=Lun%201%20%28Large%29.jpg

Колку само ужива ова куче во снег ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter