Search This Blog

Sunday, January 25, 2009

Градски парк - Скопје ... по снегот - зима 2008/9 ...

Градски парк - Скопје ... по снегот - зима 2008/9 ...

0.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/0Large-1.jpg?t=1232903287

Градскиот Парк - Скопје е мое омилено место за “ловење фотки“ ... ги ловам во сите годишни времиња ... Ви прикажнав неколку поста од есенската фото сесија ... еве сега од зимската ...

читај повеќе »

Очито е дека колоритот на боите е далеку подобар и попримамлив во есен ... зимските фотки би биле можеби подобри да имаше снег во паркот ... но бидејки сум слободен за сликање само во неделите, таков погоден ден за сликање кога во паркот имаше снег не начекав ...

1.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/1Large-11.jpg?t=1232903522

2.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/2Large-10.jpg?t=1232903559

3.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/3Large-11.jpg?t=1232903590

4.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/4Large-12.jpg?t=1232903622

5.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/5Large-12.jpg?t=1232903645

6.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/6Large-12.jpg?t=1232903670

7.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/7Large-10.jpg?t=1232903700

8.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/8Large-10.jpg?t=1232903733

9.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Large-10.jpg?t=1232903762

10.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/10Large-10.jpg?t=1232904595

11.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/11Large-9.jpg?t=1232904662

12.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/12Large-9.jpg?t=1232904689

13.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/13Large-7.jpg?t=1232904719

14.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/14Large-7.jpg?t=1232904742

15.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/15Large-7.jpg?t=1232904765

16.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/16Large-7.jpg?t=1232904799

17.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/17Large-7.jpg?t=1232904826

18.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/18Large-6.jpg?t=1232904855

19.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/19Large-6.jpg?t=1232904878

20.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/20Large-6.jpg?t=1232913783

21.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/21Large-6.jpg?t=1232913809

22.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/22Large-6.jpg?t=1232913836

23.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/23Large-5.jpg?t=1232913879

24.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/24Large-5.jpg?t=1232913905

25.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/25Large-5.jpg?t=1232913927

26.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/26Large-5.jpg?t=1232913954

27.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/27Large-5.jpg?t=1232913982

28.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/28Large-5.jpg?t=1232914014

29.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/29Large-5.jpg?t=1232914038

30.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/30Large-5.jpg?t=1232914066

31.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/31Large-5.jpg?t=1232914139

32.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/32Large-5.jpg?t=1232914168

33.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/33Large-4.jpg?t=1232914193

34.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/34Large-4.jpg?t=1232914220

35.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/35Large-5.jpg?t=1232914248

36.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/36Large-4.jpg?t=1232914275

37.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/37Large-4.jpg?t=1232914296

38.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/38Large-4.jpg?t=1232914322

39.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/39Large-4.jpg?t=1232914351

No comments:

Blog Archive

Site Meter