Search This Blog

Wednesday, January 21, 2009

Матка ... убав пролетен ден ...

Матка ... убав пролетен ден ...

1.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/1Large-10.jpg?t=1232543839

Во тмурново време малку да Ви представам што значи пролет во Матка ... Матка најубавото излетничко место во Скопје ... со три Манастири и две Цркви ... и прекрасно езеро ...

читај повеќе »

2.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/2Large-9.jpg?t=1232543999

3.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/3Large-10.jpg?t=1232544045

4.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/4Large-11.jpg?t=1232544072

5.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/5Large-11.jpg?t=1232544099

6.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/6Large-11.jpg?t=1232544168

7.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/7Large-9.jpg?t=1232544129

8.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/8Large-9.jpg?t=1232544225

Св. Андреја ...

9.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/9Large-9.jpg?t=1232544276

10.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/10Large-9.jpg?t=1232544322

11.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/11Large-8.jpg?t=1232544703

12.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/12Large-8.jpg?t=1232544736

13.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/13Large-6.jpg?t=1232544764

14.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/14Large-6.jpg?t=1232544808

15.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/15Large-6.jpg?t=1232544833

16.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/16Large-6.jpg?t=1232544859

Многу Скопјани (меѓу кои и мојата маленкост ...) во својата младост ги изведуваа првите скокови “Ласта“ од карпата спротив, онаа на која стои еден капач, кој се спрема за скок ...

17.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/17Large-6.jpg?t=1232545048

Интимен момент ... игра на светло и сенка во комбинација со емоција ... ке го заборават ли овој момент овие дваица млади луѓе кои тука случајно ги овековечив ... нека им се посреќи ...

18.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/18Large-5.jpg?t=1232545189

19.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/19Large-5.jpg?t=1232545224

Вторат фотка и оваа се моите фаворити ... се разбира покрај фотката “Интимен момент“ ...

20.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/20Large-5.jpg?t=1232545297

21.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/21Large-5.jpg?t=1232545848

22.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/22Large-5.jpg?t=1232545898

23.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/23Large-4.jpg?t=1232545923

24.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/24Large-4.jpg?t=1232545952

Еве зошто Матка е нашата алпинистичка дестинација ...

25.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/25Large-4.jpg?t=1232546005

26.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/26Large-4.jpg?t=1232546028

27.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/27Large-4.jpg?t=1232546051

28.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/28Large-4.jpg?t=1232546080

Момент на спокој и уживање ...

29.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/29Large-4.jpg?t=1232546143

30.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/30Large-4.jpg?t=1232546184

31.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/31Large-4.jpg?t=1232546210

32.

http://i493.photobucket.com/albums/rr299/volan-sk/32Large-4.jpg?t=1232546240

No comments:

Blog Archive

Site Meter