Search This Blog

Wednesday, July 02, 2008

Вода ...

http://www.utrinski.com.mk/WBStorage/Articles/D41B1D8EA454C3439DF0EF531888A7B2.jpg

После воздухот водата е вториот природен елемент кој е неопходен за преживување ... Има една изрека: “она што го имаш не го цениш додека не го изгубиш ...“ - така е и со водата ... по-становите ја имаме во доволни количини и секојпат кога ке ни текне во кујната и купатилото ... проблем, море цела епопеја имаме кога ке снема вода (поради дефект ...) ... дури тогаш ја разбираме убавината на нашата чешмичка ...

читај повеќе »

Слично е и со водата на нашите ниви ... нивите се со добар квалитет, сонце има фали само вода во доволни количини ... дури и две жетви може да има ...

Затоа секоја инвестиција - во прибирање и прочистување на водите, се враќа повечекратно во годините по крајот на инвестицијата ... да секоја капка е важна ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter