Search This Blog

Tuesday, July 08, 2008

Хранарина и превоз одат во историја ... т.е. во бруто плата ...

Министерството за финасии спрема закон за бруто плата ... со овој закон ке се укинат попларните Хранарина, Превоз и веројатно К-15 ... во суштина работодавачот ке мора и на овие трошоци да пресметува доприноси ... што ке представува зголемување на оптеретувањето на стопанството - кое ке се ублажи со предвиденото намалување на доприносите ...

Дали синдикатите ке премолчат за овие измени ... тука директно се влегува во правата на работниците ...

- ОД 2009 ГОДИНА СТАРТУВА БРУТО-ПЛАТАТА -Ќе се укинуваат хранарината и превозот ...

No comments:

Blog Archive

Site Meter